Kredyty dla bezrobotnych

Osobom bezrobotnym jest ciężko i jest to fakt niezaprzeczalny. Niestety znaleźć pracę tez nie jest łatwo mimo dobrych chęci bezrobotnego. Gdy bezrobotny ma prawo do zasiłku to jeszcze przez jakiś czas wiąże koniec z końcem aby przeżyć kolejny miesiąc. Bezrobotni często chcą polepszyć swoja sytuację finansowa poprzez zaciągnięcie długu. Dobra pożyczka czy kredyt dla osób niepracujących jest praktycznie niemożliwa. Owszem istnieją takie zadłużenia jak kredyt chwilówki dla bezrobotnych ale wcale nie jest on taki tani a tym bardziej dla osoby bezrobotnej, więc dobra pożyczka to raczej nie jest. Jednakże banki podejmują ryzyko udzielenia kredytu bezrobotnym ale tylko takim, którzy wykazują szansę zatrudnienia w przyszłości.

Plusem osoby bezrobotnej ubiegającej się o kredyt może być też chęć założenia własnej działalności gospodarczej. Kredyty dla bezrobotnych właśnie często są udzielane na założenie swojego biznesu. Przedstawienie bankowi dobrego biznes planu zwiększa szansę na otrzymanie kredytu. Jeśli działalność będzie przynosiła zyski to ów bezrobotny, który brał kredyt już będzie swoim szefem i będzie miał z czego spłacać swoje zadłużenie. W razie niepowodzenia z założeniem działalności gospodarczej kredyty dla bezrobotnych są tak samo ubezpieczone jak inne zobowiązania wobec banków czy instytucji finansowych, więc gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacać zadeklarowanych rat to ubezpieczyciel ma obowiązek je uiszczać. Kredyty dla bezrobotnych udzielane są także w zamian za zastaw jakiś aktywów bezrobotnego czyli np. mieszkania, garażu czy działki budowlanej.

Gdyby jednak kredytobiorcy nie było stać na spłatę kredytu to bank może zająć aktywa dłużnika jako odzyskanie kwoty kredytu. Jeśli bezrobotny nie posiada żadnych aktywów na własność to musi się liczyć z tym, że bank udzielając mu kredytu nałoży na niego bardzo wysokie oprocentowanie i czasem może ono wynosić do 100 % wartości kredytu.